Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Dla edukacji

1. Szkolenia

Oferta szkoleniowa skierowana jest w szczególności do nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz pracowników samorządu terytorialnego zarządzających oświatą.

Oferujemy:

 • szkolenia prowadzone w formie kursów, kształcenia na odległość, a także w formie seminariów i instruktaży,
 • zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą www.cssa.pl

 

2. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie placówką oświatową

Dziennik elektroniczny Aldeo to innowacyjne urządzenie zaprojektowane wspólnie z Nauczycielami oraz Dyrektorami szkół. System jest zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą e-dziennika Aldeo.

 

3. Tworzenie stron www

Odpowiednie zaplecze internetowe w postaci strony internetowej i poczty elektronicznej to narzędzia bez których przedsiębiorstwa czy też instytucje publiczne nie wyobrażają sobie funkcjonowania w wirtualnym świecie.

Stworzenie zaplecza internetowego i jego obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie stałego kontaktu ze specjalistami w tym zakresie.

Narzędzie, które Państwu oferujemy to kreator pozwalający samodzielnie, w prosty sposób stworzyć, dostosować i na bieżąco moderować witrynę internetową do własnych celów:bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu programowania;

 • bez pomocy specjalistów z zewnątrz;
 • bez dodatkowych kosztów.

 

Poniżej szczegółowa oferta:

Strona Internetowa + Poczta elektroniczna – 1499 PLN:

 • zestaw gotowych szablonów do wyboru lub zaprojektowanie indywidualnego w cenie od 599 PLN;
 • prosty proces zmiany treści na stronie
 • wiele możliwości personalizacji strony takich jak układ, kolory, grafika
 • 5GB powierzchni dyskowej na przechowywanie danych
 • nieograniczona struktura treści na stronie
 • możliwość tworzenia rozbudowanej struktury menu
 • indywidualna domena dla każdej szkoły (z możliwością podpięcia własnej)
 • instalacja certyfikatu HTTPS, SSL/TLS na życzenie klienta
 • konto pocztowe w domenie szkoły lub innej wybranej przez klienta
 • nieograniczona liczba skrzynek pocztowych w domenie**
 • profesjonalne wsparcie techniczne

W przypadku zakupu e-Dziennika Aldeo w pakiecie dostajecie Państwo Stronę Internetową wraz z Pocztą elektroniczną w cenie 549 PLN na cały okres trwania umowy.

**) W cenie usługi trzy skrzynki pocztowe, założenie każdej kolejnej dodatkowo płatne 39 PLN.

4. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.05.08

Logo
ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Zwierniku oraz Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

5. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

Zmiana zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.15

Zamawiający informuje, ze dniu 15.05.2017 r. dokonał zmiany Załącznika nr 1 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

Szczegóły w załącznikach:

 

6. Zapytanie ofertowe Nr WWP/P/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierniku w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

7. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.05.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Zwierniku w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

8. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.05.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

9. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.05.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Pilzno w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

10. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Cewkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Starym Dzikowie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

11. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

12. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

13. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

14. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/3/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

15. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

16. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

17. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.05.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Pilzno prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

18. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/K/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

19. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu – nr WP/K/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20. Rozeznanie rynku na dostarczenie pendrivów na szkolenia – nr WP/K/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.05.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrivów na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

21. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.18

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

22. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.05.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”. Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

23. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Zwierniku w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”. Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

23. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Zwierniku oraz Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

24. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/5/2017

Opublikowane: 2017.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych.

Załączniki :

 

25. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”. Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

 

26. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły podstawowej w Zwierniku w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”. Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

27. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

 

28. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

 

29. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Cewkowie oraz Publicznego Gimnazjum w Starym Dzikowie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

 

30. Zapytanie ofertowe – Nr WP/K/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.05.24

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach:

 

31. Zapytanie ofertowe – Nr WP/R/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.05.24

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształtujemy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach:

 

32. Zapytanie ofertowe – Nr WP/R/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.05.24

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrivów na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły w załącznikach:

 

33. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.05.30

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztaty dla uczniów klas VI SP w Łękach Górnych i SP w Zwierniku oraz uczniów klas III PG w Zwierniku oraz PG w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

34. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/5/2017

Opublikowane: 2017.05.30

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

35. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr 3/2017/KOP

Opublikowane: 2017.05.31

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe- budujemy od najmłodszych lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniku:

 

36. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.05.31

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotowym dla nauczycieli Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

37. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/3/2017

Opublikowane: 2017.06.07

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Zwierniku oraz Publicznego Gimnazjum w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

38. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/6/2017

Opublikowane: 2017.06.07

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – indywidualnych spotkań dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki :

 

39. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.06.08

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia/kursu doskonalącego z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotowym dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Mchawie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

 

40. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.06.13

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

41. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.06.13

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

42. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.06.13

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

43. Zapytanie ofertowe Nr 1/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.07.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

44. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr 1/ZK/10.1.3-R/2017:

Opublikowane: 2017.07.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Zamawiający przedstawia wyniki wyboru ofert:

Apollo sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty: 24.07.2017 r.
Cena oferty: 920,00 zł

 

45. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.07.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

47. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.07.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

48. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.08.09

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

49. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.08.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik

Załączniki:

 

50. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.08.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

51. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.08.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

52. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.09.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

53. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.09.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

54. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/7/2017

Opublikowane: 2017.09.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

55. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/8/2017

Opublikowane: 2017.09.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

56. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.09.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

57. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/9/2017

Opublikowane: 2017.09.05

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

W związku z prowadzonym postępowaniem na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” – Znak sprawy: WP/G/SN/9/2017 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na otrzymane pytania:

Odpowiedzi na pytania 11.09.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 11.09.2017 cz.II

58. Zapytanie ofertowe Nr 2/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.09.06

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

59. Zapytanie ofertowe Nr 3/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.09.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Dostarczenie cateringu (przerwa kawowa dla uczestników szkolenia) dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

 

60. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/N/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.09.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na „przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli z Gminy Niwiska i Majdan Królewski”, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

61. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu – nr WP/N/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.09.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli z Gminy Niwiska i Majdan Królewski, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

62. Rozeznanie rynku na dostarczenie pendrivów na szkolenia – nr WP/N/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.09.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie pendrivów na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli z Gminy Niwiska i Majdan Królewski, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

63. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/7/2017

Opublikowane: 2017.09.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

64. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/8/2017

Opublikowane: 2017.09.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na dostarczenie pendrive na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

65. Rozeznanie rynku na dostarczenie pendrivów na szkolenia – nr WN/UG/SN/1/2017

Opublikowane: 2017.09.15

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie pendrivów na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Małopolska Planeta Wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

66. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringuna szkolenia – nr WN/UG/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.09.18

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie cateringu na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Małopolska Planeta Wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

67. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr 2/ZK/10.1.3-R/2017:

Opublikowane: 2017.09.20

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

68. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr 3/ZK/10.1.3-R/2017:

Opublikowane: 2017.09.20

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na na dostarczenie cateringu (przerwa kawowa dla uczestników szkolenia) dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

69. Zapytanie ofertowe Nr 4/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.09.20

logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

70. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/9/2017

Opublikowane: 2017.09.22

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

71. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.09.25

logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

72. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.09.25

logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Pilzno w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

73. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/K/SN/2/2017

Opublikowane: 2017.09.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

74. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/R/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.09.28

logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształtujemy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

75. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/R/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.09.28

logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie cateringu na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

76. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/R/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.09.28

logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie pendrivów na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

77. Zapytanie ofertowe Nr 5/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.09.29

logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Dostarczenie cateringu (przerwa kawowa dla uczestników szkolenia) dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

78. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr 4/2017/KOP

Opublikowane: 2017.09.29

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe- budujemy od najmłodszych lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Załączniku:

 

79. Zapytanie ofertowe Nr WP/G/SN/10/2017

Opublikowane: 2017.10.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

80. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.10.05

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”.

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,

upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

81. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr 4/ZK/10.1.3-R/2017:

Opublikowane: 2017.10.09

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

INFORMACJA Z DN. 10.10.2017r:
Zamawiający omyłkowo podał niepełną nazwę Podmiotu wyłonionego przez Zamawiajacego. Poprawna nazwa po korekcie brzmi: Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o., Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut

82. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr 5/ZK/10.1.3-R/2017:

Opublikowane: 2017.10.10

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na na dostarczenie cateringu (przerwa kawowa dla uczestników szkolenia) dla nauczycieli 3 szkół z Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

83. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu na szkolenia – nr WM/UG/SN/3/2017

Opublikowane: 2017.10.16

logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie cateringu na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Małopolska Planeta Wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

84. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/N/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.10.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na „przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli z Gminy Niwiska i Majdan Królewski”, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

85. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu – nr WP/N/SN/5/2017

Opublikowane: 2017.10.17

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/ kursy doskonalące dla nauczycieli z Gminy Niwiska i Majdan Królewski, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

86. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/G/SN/10/2017

Opublikowane: 2017.10.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje, o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

87. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/7/2017

Opublikowane: 2017.10.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego”

Załączniki:

 

88. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/4/2017

Opublikowane: 2017.10.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Gminy Pilzno

Załączniki:

89. Zapytanie ofertowe Nr WP/K/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.10.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

90. Zapytanie ofertowe Nr WP/R/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.10.25

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

91. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu na szkolenia – nr WM/UG/SN/4/2017

Opublikowane: 2017.10.25

logo
ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Małopolska Planeta Wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

92. Zapytanie ofertowe nr 6/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.10.26

logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. s zaprasza do składania ofert na Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK: system do zbierania i analizowania odpowiedzi (w tym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) dla szkół z terenu Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

93. Zapytanie ofertowe nr WM/ZK/UG/5/2017

Opublikowane: 2017.10.26

logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. s zaprasza do składania ofert na Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK: system do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu Gminy Uście Gorlickie i Bolesław w ramach projektu „Małopolska Planeta Wiedzy”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

94. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/5/2017

Opublikowane: 2017.11.09

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III gimnazjalnych w Zwierniku oraz w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

 

95. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/8/2017

Opublikowane: 2017.11.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów/ nnic klas gimnazjalnych uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych

Załączniki:

 

96. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr
6/ZK/10.1.3-R/2017

Opublikowane: 2017.11.10

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje o wynikach postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK: system do zbierania i analizowania odpowiedzi (w tym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) dla szkół z terenu Gminy Ropa w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

97. Rozeznanie rynku na dostawę materiałów szkoleniowych Nr WP/K/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.11.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów szkoleniowych do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

98. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytanie ofertowe Nr
WM/ZK/UG/5/2017

Opublikowane: 2017.11.14

logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje o wynikach postępowania na Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK: system do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu Gminy Uście Gorlickie i Bolesław w ramach projektu „Małopolska Planeta wiedzy” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

99. Zapytanie ofertowe Nr WP/R/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.11.15

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów/ nnic kl VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Gminy Raniżów wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

100. Rozeznanie rynku na na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego Nr WP/N/PEZ/1/2017

Opublikowane: 2017.11.15

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych do doradztwa dla uczniów, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

101. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/SN/7/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

102. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/4/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – diagnoza, dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Gminy Pilzno- diagnoza w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

103. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/5/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztaty, dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Gminy Pilzno – warsztaty w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

104. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/7/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że postępowanie na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

105. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/8/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów – warsztatów dla uczniów/ nnic klas gimnazjalnych uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

106. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/6/2017

Opublikowane: 2017.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów – warsztatów dla uczniów/ nnic klas gimnazjalnych uczestniczących w projekcie „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

107. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr 4/2017/KOP

Opublikowane: 2017.11.27

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe- budujemy od najmłodszych lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniku:

 

108. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/R/PEZ/2/2017

Opublikowane: 2017.11.29

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego – warsztatów dla uczniów/ nnic kl VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Gminy Raniżów wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

109. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/1/2017

Opublikowane: 2017.12.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 6 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań

4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o wynikach postępowania:

Brak ofert

 

110. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/2/2017

Opublikowane: 2017.12.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wynikach postępowania:

Brak ofert

 

111. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/9/2017

Opublikowane: 2017.12.13

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

 

112. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/9/2017

Opublikowane: 2017.12.21

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

113. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/9/2017

Opublikowane: 2017.12.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

114. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/3/2017

Opublikowane: 2017.12.28

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

115. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/4/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 9 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

W związku z prowadzonym postępowaniem na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 9 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”. Znak sprawy: WP/ KSP/4/2017 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na otrzymane pytania:

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, że w dniu 05.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego 05.01.2018

2. zapytanie ofertowe – zmienione 05.01.2018

 

116. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/5/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

117. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/6/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

118. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/7/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

119. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/8/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

120. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/9/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

121. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/10/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

122. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/11/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 40 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

123. Zapytanie ofertowe Nr WP/KSP/12/2017

Opublikowane: 2018.01.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

124. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/7/2017

Opublikowane: 2018.01.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wynajmem sal szkoleniowych oraz usługę cateringową w trakcie szkoleń dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej /

 

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

125. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/SN/8/2017

Opublikowane: 2018.01.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań

 

126. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/3/2017

Opublikowane: 2018.01.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

127. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/SN/8/2017

Opublikowane: 2018.01.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkoleń/kursów doskonalących z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkół z Gminy Stary Dzików w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

128. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr 6/2017/KOP

Opublikowane: 2018.01.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe- budujemy od najmłodszych lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniku:

 

129. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WS/SN/1/2018/BAĆ

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Załączniku:

 

131. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/4/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 9 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

132. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/5/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

133. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/6/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

134. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/7/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

135. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/8/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

136. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/9/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

137. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/10/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 20 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

138. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/11/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 40 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

139. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/12/2017

Opublikowane: 2018.01.26

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 40 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

140. Zapytanie ofertowe nr WS/1/2018/BAC

Opublikowane: 2018.02.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert na Dostawę aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi – opracowanie wytycznych do zakupu na podstawie analizy potrzeb szkoły dla szkół z terenu Gminy Baćkowice w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Załączniki:

Zamawiający informuje, że w dniu 08.02.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego
2. zapytanie ofertowe – zmienione

 

141. Zapytanie ofertowe nr WP/1/2018/LES

Opublikowane: 2018.02.08

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Wdrożenie e-learningu do bieżącej pracy szkoły – analiza przedwdrożeniowa dla 3 szkół należących do Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:

Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. Informacja o zmianie
2. załącznik nr 2 – zmieniony

 

142. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/9/2018

Opublikowane: 2018.02.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego: diagnoza – dla uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

143. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/6/2017

Opublikowane: 2018.02.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego: opinie – dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz Szkoły Podstawowej w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

144. Zapytanie ofertowe Nr WP/R/PEZ/3/2017

Opublikowane: 2018.02.12

Logo
ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego: diagnoza- dla uczniów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

145. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego Nr WP/N/PEZ/2/2018

Opublikowane: 2018.02.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych do doradztwa dla uczniów, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

 

146. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego Nr WP/K/PEZ/2/2018

Opublikowane: 2018.02.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

147. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytania ofertowego nr WS/1/2018/BAC

Opublikowane: 2018.02.21

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje o wynikach postępowania na Dostawę aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi – opracowanie wytycznych do zakupu na podstawie analizy potrzeb szkoły dla szkół z terenu Gminy Baćkowice w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl
Szczegóły w załączniku:

Informacja o wynikach postępowania

 

148. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/13/2018

Opublikowane: 2018.02.21

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 160 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

W związku z prowadzonym postępowaniem przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 160 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje o zmianie w dniu 26.02.2018 r. treści ogłoszenia w następujących punktach: pkt. 5, ust 3. Szczegóły w załącznikach:
1. Informacja o zmianie zapytania
2. Zapytanie ofertowe zmienione


149. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytania ofertowego Nr WP/1/2018/LES

Opublikowane: 2018.02.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje o wynikach postępowania na Wdrożenie e-learningu do bieżącej pracy szkoły – analiza przedwdrożeniowa dla 3 szkół należących do Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,

upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załaczniku:
Informacja o wynikach postępowania

 

150. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/R/SN/7/2017

Opublikowane: 2018.02.28

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń/ kursów doskonalących dla nauczycieli, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe – kształtujemy aktywnie ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

151. Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu – nr WP/R/SN/8/2018

Opublikowane: 2018.02.28

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostarczenie cateringu na szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

152. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/6/2017

Opublikowane: 2018.03.06

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na pprzeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego uczniów – opinie – dla uczniów/ nnic klas VI Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz Szkoły Podstawowej w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

153. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/R/PEZ/3/2017

Opublikowane: 2018.03.06

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego: diagnoza – dla uczniów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

154. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/PEZ/9/2017

Opublikowane: 2018.03.06

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego: diagnoza, dla uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

155. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/13/2018
Opublikowane: 2018.03.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 160 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” , prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

156. Zapytanie ofertowe nr WS/2/2018/BAC
Opublikowane: 2018.03.29

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert na Dostawę aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

157. Zapytanie ofertowe nr WP/4/2018/LES
Opublikowane: 2018.03.29

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Wdrożenie e-learningu do bieżącej pracy szkoły w 3 szkołach należących do Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

158. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytania ofertowego Nr WP/4/2018/LES

Opublikowane: 2018.04.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje o wynikach postępowania na Wdrożenie e-learningu do bieżącej pracy szkoły w 3 szkołach należących do Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,

upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załaczniku:
Informacja o wynikach postępowania

 

159. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. Zapytania ofertowego nr WS/2/2018/BAC

Opublikowane: 2018.04.12

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o informuje o wynikach postępowania na Dostawa aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o wynikach postępowania

 

 

160. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WS/SN/2/2018/BAĆ

Opublikowane: 2018.04.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

Załączniku:

 

160. Zapytanie ofertowe Nr WP/P/PEZ/6/2018

Opublikowane: 2018.04.18

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz Szkoły Podstawowej w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

162. Zapytanie ofertowe Nr WP/R/PEZ/4/2018

Opublikowane: 2018.04.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Mazurach i Szkoły Podstawowej w Woli Raniżowskiej i Szkoły Podstawowej w Raniżowie oraz uczniów klas III Gimnazjum w Raniżowie w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kształcimy aktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

163. Zapytanie ofertowe Nr WP/StD/PEZ/10/2018

Opublikowane: 2018.04.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kopciach oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

164. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/N/PEZ/3/2018

Opublikowane: 2018.04.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego -spotkania, dla uczniów, uczestników projektu „Edukacja szansą na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

165. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń – nr WP/K/PEZ/3/2018

Opublikowane: 2018.04.19

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego -spotkania, dla uczniów, uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

166. Zapytanie ofertowe nr WS/3/2018/BAC

Opublikowane: 2018.05.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert na „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć” w związku z realizacją projektu pt.: „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5a – Szczegółowy opis wyliczenia ceny oferty
Załącznik nr 6 – Wykaz głównych usług
Załącznik nr 7 – Ogólne warunki umowy

167. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/P/PEZ/6/2018

Opublikowane: 2018.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych i Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zwierniku oraz Szkoły Podstawowej w Parkoszu w ramach projektu „Daj sobie szansę rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

168. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/StD/10/2018

Opublikowane: 2018.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów/ nnic dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kopciach oraz uczniów klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz Szkoły Podstawowej w Baligrodzie w ramach projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

169. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/R/PEZ/4/2018

Opublikowane: 2018.05.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów/ nnic szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z Gminy Raniżów prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:

– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

170. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/14/2018

Opublikowane: 2018.05.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

171. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/15/2018

Opublikowane: 2018.05.14

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

172. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/16/2018

Opublikowane: 2018.05.18

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

173. Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego WS/3/2018/BAC

Opublikowane: 2018.05.21

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert na „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć” w związku z realizacją projektu pt.: „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Informacja o wynikach

174. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/17/2018

Opublikowane: 2018.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

175. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/18/2018

Opublikowane: 2018.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

175. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/19/2018

Opublikowane: 2018.05.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 14 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

176. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/20/2018

Opublikowane: 2018.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie florysta, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

177. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/15/2018
Opublikowane: 2018.05.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

178. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/14/2018
Opublikowane: 2018.06.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

179. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/16/2018
Opublikowane: 2018.06.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

180. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/17/2018
Opublikowane: 2018.06.01

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

181. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/18/2018
Opublikowane: 2018.06.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

182. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/19/2018
Opublikowane: 2018.06.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie fryzjer, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 14 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

183. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/20/2018
Opublikowane: 2018.06.04

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie florysta, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

184. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/21/2018

Opublikowane: 2018.07.05

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

185. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/22/2018

Opublikowane: 2018.07.05

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

186. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/21/2018
Opublikowane: 2018.07.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

187. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/22/2018
Opublikowane: 2018.07.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 15 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

188. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/23/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrwawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

189. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/24/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

190. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/25/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 7 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

191. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/26/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 7 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

192. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/27/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

193. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/28/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

194. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/29/2018

Opublikowane: 2018.07.23

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie wizażystka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

Odpowiedzi na pytania z dn. 26.07.2018 r.

195. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/23/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie operator obrabiarek skrawających, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

196. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/24/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

197. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/25/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 7 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

197. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/26/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 7 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

198. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/27/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie cukiernik, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 5 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

199. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/28/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

200. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/29/2018
Opublikowane: 2018.08.02

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie wizażystka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Zapytanie zostało anulowane

 

201. Zapytanie ofertowe Nr WP/ KSP/30/2018

Opublikowane: 2018.0806

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 6 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o braku powiązań

 

202. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/ KSP/30/2018
Opublikowane: 2018.08.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 6 osób, mieszkańców województwa Podkarpackiego – uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

203. Zapytanie ofertowe nr WP/6/2018/LES

Opublikowane: 2018.09.10

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert na „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych” w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5a – Szczegółowy opis wyliczenia ceny oferty
Załącznik nr 6 – Wykaz głównych usług
Załącznik nr 7 – Ogólne warunki umowy

 

204. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego Nr WP/6/2018/LES
Opublikowane: 2018.09.25

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie informuje o wynikach postępowania na „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych” w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionym:
– na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– na stronie internetowej http://www.aldeo.pl

Szczegóły w załączniku:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Zapytanie ofertowe w elu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WS/SN/3/2018/BAĆ

Opublikowane: 2018.10.08

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania eksperymentów w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie – rozeznanie rynku
Formularz ofertowy – wycena

 

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WP/SN/1/2018/KR
Opublikowane: 2018.10.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie – rozeznanie rynku
Wycena

 

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WP/SN/3/2018/DZ
Opublikowane: 2018.11.16

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie – rozeznanie rynku
Wycena

 

Zapytanie ofertowe w elu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WS/DEZ/4/2018/BAĆ

Opublikowane: 2018.11.22

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (badania i diagnoza) dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Baćkowice w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie – rozeznanie rynku
Formularz ofertowy – wycena

 

Zapytanie ofertowe w elu przeprowadzenia rozeznania rynku nr WS/DEZ/5/2018/BAĆ

Opublikowane: 2019.02.11

Logo

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (opinie, spotkania, warsztaty) dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Baćkowice w ramach projektu „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Zapytanie – rozeznanie rynku
Formularz ofertowy – wycena