Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Dla Firm

1.  Sprzedaż – planowanie, zarządzanie

Zakres usługi obejmuje:

 • działania doradcze w zakresie analizy dotychczasowej strategii sprzedażowej, przygotowania planów sprzedaży, audytu działań sprzedażowych, określenia możliwości zwiększenia efektywności działu sprzedaży
 • wdrożenie nowych rozwiązań w procesie sprzedaży
 • szkolenia wspierające wzrost sprzedaży: indywidualne i grupowe
 • nadzór nad budową i organizacją działu sprzedaży.

Szczegółowy zakres usługi w zakresie sprzedaży ustalany jest indywidualnie dla przedsiębiorstwa zgodnie ze strukturą, zapotrzebowaniem i zasobami.

 

2. Systemy zarządzania jakością. Więcej informacji

 

3. Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie nie musi wiązać się z cięciami kosztów ZUS czy też restrukturyzacją firmy.

Uzyskanie efektywności finansowej prowadzonej działalności w postaci oszczędności możesz osiągnąć poprzez wzrost efektywności funkcjonowania Twojej firmy wprowadzając rozwiązania w zakresie m.in.:

 • zarządzania na każdym poziomie struktury organizacyjnej i w każdym zakresie prowadzonej działalności
 • stosowanych rozwiązań technologicznych
 • rozwoju sieci informacyjnych
 • działań zmierzających do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników
 • innym związanym z profilem Twojej działalności i mającym wpływ na optymalizację kosztów.

 

4. Systemy teleinformatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem

Zakres usługi obejmuje:

 • analizę przedwdrożeniową
 • dobór rozwiązań dostosowany do charakteru prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności
 • dobór niezbędnego sprzętu
 • szkolenia dla pracowników i wsparcie techniczne.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym konsultantem