Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Nasze realizacje

1. Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

 • Analiza Przedwdrożeniowa
 • Wdrożenie Systemu
 • Szkolenie Pracowników
 • Obsługa Powdrożeniowa

Lista firm, w których przeprowadziliśmy kompleksowe wdrożenie systemów teleinformatycznych uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorstwa:

 • System ERP OPTIMA: Arkoop, Gamet, Pol-Agro, Mx music, Brymorex, Technoland
 • System ERPNovitus SOHO: TIRest, Ekwos, Wiepol, Basero, Rolpot, WRM, ZIS-1
 • System ERP Magres: Ferm-Pasz
 • System ERP LSI: Pod Lasem
 • System ERP SUBIEKT GT: Elektrym, Atram
 • System Zimbra: Parkett Service
 • System RAKS: Awenta
 • System CRM: Foto-Jack

2. Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie placówką oświatową: elektroniczny dziennik.

Więcej informacji znajdą Państwo na: e-Dziennik.info.pl

 

3. Usługi szkoleniowo-doradcze:

 • dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, samorządów m.in: ROPS Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, RCPS Łódź, ROPS Lublin, Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego, WUP Katowice. Łącznie w okresie 2011-2015 roku zrealizowano 141 usług (5288 godz szkoleń i doradztwa) dla 2256 osób.
 • dla osób zagrożonych wykluczeniem i bezrobotnych z m.in. GOPS Żołynia, MOPS Przemyśl, Stowarzyszenia „Radość” z Dębicy, MOPS Dębica, GOPS Świlcza. Łącznie w okresie 2012-2015 zrealizowano 114 usług dla 295 osób.
 • dla osób odchodzących z rolnictwa oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie  w okresie 2011-2015 r. zrealizowano 71 usług dla 5268 osób m.in. z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Gminy Odrzywół, Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu m. Rzeszowa.
 • dla pracowników przedsiębiorstw. Łącznie w okresie 2013-2015 zrealizowano 225 usług (6377 godzin szkoleniowych) dla 180 osób.
 • praktyki zawodowe i staże dla 462 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Grójeckiego oraz m. Rzeszowa.
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Stary Dzików, Belsk Duży, Wiskitki, Przyłęk, Zakrzew. Łącznie w okresie 2013-2015 zrealizowano 2128 godzin doradztwa dla 266 uczniów.
 • przeprowadzenie 300 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz nostryfikacja i legalizacja uzyskanych świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich na kraje UE poprzedzone seminariami przygotowawczo-konsultacyjnymi dla 300 osób z terenu woj. wielkopolskiego i świętokrzyskiego w okresie 2013-2014.
 • dla firm z terenu woj. podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego z zakresu norm ISO 14001:2004. Łącznie w okresie 2014-2015 zrealizowano po 1440 godzin szkoleń oraz 1440 godzin doradztwa dla 168 osób z 42 przedsiębiorstw.