Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej:

Geniusz IT

Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice