Ułatwienia dostępu

Systemy Zarządzania

Polityka prywatności
ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa Państwa informacji.
Stosujemy się ściśle do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000). ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o ma świadomość jak ważna jest poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiono te zasady.

Dane osobowe
ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi osobowymi. Dane te pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane. Wszystkie adresy e-amil, numery telefonów oraz inne dane przekazywane nam przy nawiązywaniu kontaktu wykorzystywane są wyłącznie do komunikowania się w związku z tymi zapytaniami.

Cookies

Informacje o Cookies znajdują się na stronie Polityka Cookies

Odnośniki do innych stron
Serwis ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.

Uwagi końcowe
ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w Polityce Prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniana osobom trzecim informacji uzyskanych od klientów.

Zapewniamy poufność danych i informacji dotyczących naszych klientów i innych informacji pozyskanych w trakcie realizowanych przez nas usług.